HORARIOS → Curso 2017/2018, 2o. cuatrimestre, Centro de Postgrado

Máster Universitario en Multimedia y Comunicaciones, 1er curso, grupo 1

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
1400            
1415            
1430
Máster Univ Multimedia y Comunic
12995-VISIÓN POR ORDENADOR, grp.1  1º,2ºC
14:30 a 16:00
05.feb-19.mar:Aula 4.2.E03
09.abr-23.abr:Aula 4.2.E03
07.may-21.may:Aula 4.2.E03
Máster Univ Multimedia y Comunic
12996-APLICACIONES DEL APRENDIZAJE AUTOMÁ, grp.1  1º,2ºC
14:30 a 16:00
06.feb-06.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
13.mar:Aula INF 4.S.D.01
20.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
03.abr-24.abr:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
08.may-22.may:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
Máster Univ Multimedia y Comunic
8941-GESTIÓN DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA, grp.1  
14:30 a 16:00
07.feb-07.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
21.mar:Aula INF 4.S.D.02
04.abr-11.abr:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
18.abr-25.abr:Aula INF 4.S.D.02
09.may-23.may:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
Máster Univ Multimedia y Comunic
8937-TECNOLOGÍAS DE ALTA FRECUENCIA, grp.1  
14:30 a 16:00
01.feb-22.mar:Aula 4.2.E03
05.abr-24.may:Aula 4.2.E03
Máster Univ Multimedia y Comunic
8941-GESTIÓN DE INFORMACIÓN MULTIMEDIA, grp.1  
14:30 a 16:00
02.feb-09.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
16.mar:Aula INF 4.S.D.02
23.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
06.abr:Aula INF 4.S.D.02
13.abr-25.may:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
 
1445  
1500  
1515  
1530  
1545  
1600            
1615
Máster Univ Multimedia y Comunic
12996-APLICACIONES DEL APRENDIZAJE AUTOMÁ, grp.1  1º,2ºC
16:15 a 17:45
05.feb-19.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
09.abr-23.abr:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
07.may-21.may:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
Máster Univ Multimedia y Comunic
12997-COMUNICACIONES MÓVILES DE BANDA ANC, grp.1  1º,2ºC
16:15 a 17:45
06.feb-20.mar:Aula 4.2.E03
03.abr-17.abr:Aula 4.2.E03
24.abr:Aulas INF 4.S.D.03 y 4.2.E03
08.may-22.may:Aula 4.2.E03
Máster Univ Multimedia y Comunic
12995-VISIÓN POR ORDENADOR, grp.1  1º,2ºC
16:15 a 17:45
31.ene-21.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
04.abr-25.abr:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
09.may-23.may:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
Máster Univ Multimedia y Comunic
12997-COMUNICACIONES MÓVILES DE BANDA ANC, grp.1  1º,2ºC
16:15 a 17:45
01.feb-22.mar:Aula 4.2.E03
05.abr-19.abr:Aula 4.2.E03
26.abr:Aulas INF 4.S.D.03 y 4.2.E03
03.may-24.may:Aula 4.2.E03
   
1630    
1645    
1700    
1715    
1730    
1745            
1800
Máster Univ Multimedia y Comunic
15028-COMUNICACIONES AVANZADAS, grp.1  
18:00 a 19:30
05.feb-19.mar:Aula 4.2.E03
09.abr-23.abr:Aula 4.2.E03
07.may-21.may:Aula 4.2.E03
Máster Univ Multimedia y Comunic
8937-TECNOLOGÍAS DE ALTA FRECUENCIA, grp.1  
18:00 a 19:30
06.feb-20.mar:Aula 4.2.E03
03.abr-24.abr:Aula 4.2.E03
08.may-22.may:Aula 4.2.E03
 
Máster Univ Multimedia y Comunic
15028-COMUNICACIONES AVANZADAS, grp.1  
18:00 a 19:30
01.feb-08.mar:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
15.mar-22.mar:Aula INF 4.S.D.01
05.abr-12.abr:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
19.abr:Aula INF 4.S.D.01
26.abr:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
10.may-24.may:LAB 4.0.B01A (Tª Señal)
   
1815      
1830      
1845      
1900      
1915      
1930            
1945